Η ελευθερία είναι ένα μυστήριο…

Η γνήσια υπαρξιακή ελευθερία είναι ένα μυστήριο , που θα μας επιτρέψει να μην παραιτηθούμε από την ζωή παρόλες τις δυσκολίες….