Επιλογή σου να δείξεις σεβασμό…

Ως παιδί ζητούσες να κερδίσεις την αγκαλιά τους, για να νιώσεις σημαντικός και πολύτιμος αλλά δεν την είχες. Ως παιδί ζητούσες το «μπράβο» από τον πατέρα σου αλλά δεν το άκουσες ποτέ. Ως παιδί ζητούσες την δεδομένη μητρική  αγάπη αλλά αυτή την έδινε σταγόνα, σταγόνα. Ποτέ δεν ήταν αρκετή. Ως παιδί ζητούσες  την προσοχή τους,Συνεχίστε να διαβάζετε «Επιλογή σου να δείξεις σεβασμό…».