Ιστορίες που δεν λέγονται

Διηγώντας μια ιστορία προσπαθούμε να μαζέψουμε σκορπισμένα κομμάτια από τις εμπειρίες μας, και μέσω της γλώσσας  να τις αφηγηθούμε με σκοπό να αποκτήσουν νόημα, συναίσθημα και αξία. Μέσα από τις αφηγήσεις μας κάνουμε συνδέσεις με το παρελθόν και διαμορφώνουμε μια συνέχεια για το μέλλον. Ποτέ όμως δεν μπορούμε να αποδώσουμε ακριβώς τον πλούτο της εμπειρίαςΣυνεχίστε να διαβάζετε «Ιστορίες που δεν λέγονται».