Συστημικό Γλυπτό

Το συστημικό γλυπτό είναι μια βιωματική τεχνική η οποία εντάσσεται στα πλαίσια της συστημικής θεωρίας και θεραπείας. Αποτελεί ομαδική θεραπεία στα πλαίσια των ομάδων αυτογνωσίας.

Εισάγει δυναμικές νέας πληροφορίας βοηθώντας τον ενδιαφερόμενο αλλά και τα υπόλοιπα  μέλη της ομάδας να εισάγουν διαφορετικές οπτικές γωνίες. Δημιουργώντας βιωματικό αποτύπωμα, μπορεί να επιδράσει στην αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς  και αλληλεπίδρασης με ανθρώπους που σχετιζόμαστε. 

Με βασικό εργαλείο το συστημικό γλυπτό, στις συναντήσεις της ομάδας αυτής, οι συμμετέχοντες θα ανακατασκευάσουν την δική τους προσωπική ιστορία, δημιουργώντας για τους εαυτούς τους νέες ιστορίες στο παρόν και το μέλλον με έμφαση στις δικές τους επιθυμίες μέσα στα κοινωνικά πλαίσια που κινούνται.

Η ιδέα είναι ότι η κατασκευή της προσωπικής μας ιστορίας μπορεί να αλλάξει μέσα από δικές μας κινήσεις να έλθουμε πιο κοντά σε αυτό που επιθυμούμε ή φανταζόμαστε.

Στόχος μας είναι η στήριξη στις δυσκολίες της σημερινής εποχής, η αύξηση της ικανοποίησης στην ζωή και η βελτίωση της καθημερινής ποιότητας ζωής. Η δύσκολη αυτή εποχή μπορεί να μετατραπεί σε ευκαιρία για γόνιμη αλλαγή στην προσωπική ζωή του κάθε ενός μας.

Η ομάδα απευθύνεται σε άνδρες, και γυναίκες που αισθάνονται ότι τους απασχολούν παρόμοια θέματα. Ελάχιστος αριθμός ατόμων 8-10. Κόστος συμμετοχής 25 ευρώ το άτομο. Για ζευγάρια 40 ευρώ.

Ημερομηνίες για το έτος 2022-2023: 10 συναντήσεις, ημέρα Παρασκευή, στις 17:30.

30/9/22, 21/10/22, 11/11/22, 2/12/22, 13/1/23, 10/2/23, 17/3/23, 28/4/23, 19/5/23

Αρέσει σε %d bloggers: