Διήμερο Εργαστήριο ΛΟΑΤΚΙ + Κοινότητα

Το εργαστήριο θα γίνει διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας Zoom. Ο σύνδεσμος θα σταλεί στους ενδιαφερόμενους/ες.

11-12 Μαρτίου 10:00πμ-12:00μμ

Το παρόν διήμερο εστιάζει σε θεωρητικό και βιωματικό επίπεδο σε έννοιες που αφορούν τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα. Βασικός στόχος αποτελεί η η γνωριμία των συμμετεχουσών/ όντων με βασικές έννοιες και ορολογίες που αφορούν στη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα και εμπειρία. Πιο αναλυτικά, στα πλαίσια του σεμιναρίου θα διαπραγματευτούν ζητήματα που συνδέονται με τις διακρίσεις απέναντι στην κοινότητα (μειονοτικό στρες, επίδραση των διακρίσεων στην ψυχική υγεία, όροι που σχετίζονται με συστήματα εξουσίας/ κοινωνικές αντιλήψεις, coming out), αλλά και με την έννοια της ψυχικής ανθεκτικότητας. Ένας από τους επιδιωκόμενους στόχους, στον αντίποδα των διακρίσεων και του στιγματισμού των ΛΟΑΤΚΙ+ ταυτοτήτων, είναι η εξοικείωση των συμμετεχόντων/ ουσών με τις σύγχρονες κατευθυντήριες γραμμές και καλές πρακτικές στη συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα (επιβεβαιωτική/ καταφατική προσέγγιση). Στις θεματικές αυτού του διημέρου συμπεριλαμβάνεται επίσης μια πρώτη προσέγγιση της ιστορίας της ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητας υπό το πρίσμα της ψυχικής υγείας, ουσιαστικά την πορεία της αποπαθολογικοποίησης της εμπειρίας της κοινότητας από τις θεωρίες μεταστροφής μέχρι τη σύγχρονη απαίτηση για πλήρη επικύρωση της ΛΟΑΤΚΙ+ εμπειρίας. Η προσέγγιση των παραπάνω θεματικών θα περιλαμβάνει θεωρητική ανάλυση, αλλά και βιωματικού τύπου δραστηριότητες, προκειμένου οι συμμετέχουσες/ οντες να μπορέσουν να διερευνήσουν τις προσωπικές στάσεις/ απόψεις/ προβληματισμούς σχετικά με ζητήματα σεξουαλικότητας και ταυτότητας φύλου. Βασικό σημείο του διημέρου είναι τα άτομα που θα συμμετάσχουν να αναστοχαστούν πάνω στον τρόπο που μπορούν να αξιοποιήσουν όλα τα παραπάνω αναφερόμενα στην εργαλειοθήκη τους ως επαγγελματίες.

Ναταλία Κοντού

Ψυχολόγος, απόφοιτη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Με προηγούμενες σπουδές στη Φιλολογία και μεταπτυχιακό στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία, εργάστηκε στην ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει εκπαιδευτεί στις κριτικές προσεγγίσεις του πεδίου των εξαρτήσεων και εργάστηκε εθελοντικά στο Πρόγραμμα Προαγωγής Αυτοβοήθειας, στη Θεσσαλονίκη. Έχει ολοκληρώσει το επιμορφωτικό σεμινάριο Συνομιλία με την Ψύχωση- Συνοδεία προς την Ανάρρωση, του Παρατηρητηρίου για τα Δικαιώματα στο χώρο της Ψυχικής Υγείας στη Θεσσαλονίκη και το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στις βασικές αρχές για την συμβουλευτική και την ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα, από το Orlando LGBT+ Ψυχική Υγεία χωρίς Στίγμα. Εκπαιδεύεται ως συστημική ψυχοθεραπεύτρια στο Κέντρο Συστημικής Μελέτης και Θεραπείας Αθήνας. Επί του παρόντος, εργάζεται ως Ψυχολόγος, στο Κέντρο Ημέρας για την Πρόληψη της Αυτοκτονίας, στο οποίο απευθύνονται ενήλικες και εφήβοι που αντιμετωπίζουν ενεργό αυτοκτονικό ιδεασμό ή / και αυτοτραυματικές συμπεριφορές, αλλά και στη Γραμμή Παρέμβασης για την Αυτοκτονία (1018), η οποία λειτουργεί σε 24ωρη βάση και στόχο έχει την άμεση και έγκαιρη παρέμβαση στην αυτοκτονική κρίση.

Χριστίνα Αζοπούλου

Η Χριστίνα Αζοπούλου είναι απόφοιτη του τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης, με κατεύθυνση Κοινωνική Εργασία του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, όπου έχει ολοκληρώσει και τις μεταπτυχιακές της σπουδές στην Εκπαίδευση στην Κοινωνική Εργασία. Έχει εκπαιδευτεί στη Συστημική-Οικογενειακή θεραπεία και Συμβουλευτική στο Κέντρο Συστημικής Μελέτης και Θεραπείας Θεσσαλονίκης, στη Συστημική Ζευγαριών στο Συστημικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης, ενώ έχει παρακολουθήσει το επιμορφωτικό πρόγραμμα της Μέριμνας που αφορά στη Στήριξη και Συμβουλευτική πένθους για παιδιά, έφηβους και οικογένειες που θρηνούν. Παράλληλα, έχει ολοκληρώσει το ετήσιο εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Orlando LGBT+ ψυχική υγεία χωρίς στίγμα, με τίτλο: «Βασικές αρχές στη Συμβουλευτική και την Ψυχοθεραπεία με ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα». Έχει εργαστεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό σε φορείς με αντικείμενο την προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων. Στο παρόν συνεργάζεται με δημόσιο φορέα πρόληψης της κακοποίησης και παραμέλησης παιδιών.

Κόστος εργαστηρίου 130 ευρώ.

Για συμμετοχές στο 99479156, στο anakoufisis@gmail.com

Αρέσει σε %d bloggers: